RegioStars 2017

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
  2. Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
  3. Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
  4. Education and training (Edukacja i szkolenia),
  5. CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

pdfPlakat RegioStars 2017963 KB

pdfPocztówka RegioStars 2017417.21 KB

źródło: rpo.lodzkie.pl

Dotacje celowe dla sołectw

ll

Województwo Łódzkie przeznaczyło 900 000 zł na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 17 marca zostały złożone  wnioski za realizację dwóch projektów Gminy Dobroń:

  1. Budowa placu zabaw połączona z organizacją pikniku rodzinnego w miejscowości Markówka.
  2. Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla w miejscowości Róża.

Czytaj dalej…


Najpopularniejsze KGW

KGW w Mogilnie Małym otrzymało tytuł Najpopularniejszego Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Pabianickiego w pierwszej edycji plebiscytu organizowanego przez „Dziennik Łódzki” oraz tygodniki.

Serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.


Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz

ff

Idąc za przykładem roku ubiegłego, w lutym został złożony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz.

Długość drogi planowanej do wykonania to 0,8 km, szerokość – 4,5 m.

Przewidywana wartość robót to koszt 258 523,76 zł, a wnioskowana kwota dotacji sięga 155 114,26 zł.

Czytaj dalej…


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Budowy przedszkola i sali gimnastycznej

dd

W dniu 16 marca w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”. W wyniku przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Bud-Invent Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 82 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że niemal 6 mln z 11 planowanych na inwestycję pochodzi z środków zewnętrznych Województwa Łódzkiego. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy m.in. tutaj. (przejdź do wpisu)

Czytaj dalej…


Opłata za wpis do rejestru

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z licznymi sygnałami o próbach wyłudzeń w imieniu Ministerstwa rzekomych „opłat rejestracyjnych”, informuje, że nie prowadzi żadnych rejestrów, od których pobiera jakiekolwiek opłaty oraz nie wysyła do nikogo wiadomości mailowych zawierających wezwania do zapłaty. Rachunek bankowy podawany w wezwaniach mailowych nie należy do Ministerstwa.
Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby Ministerstwa.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 9 lutego 2017 r. złożyło w sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie przy ul. Kruczej pod sygnaturą PR.4.Ds 301.2017

Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców

Instytucje Państwa, w tym Ministerstwo Rozwoju, realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości stanowionego prawa i jego zastosowania, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu i komunikacji z przedsiębiorcami.

Jednym z podjętych przez Ministerstwo Rozwoju działań w zakresie realizacji założeń Strategii, jest prowadzenie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl, stworzonego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej…


Strona 1 z 12412345...102030...Ostatnia »