Koncert Kolęd

Na zaproszenie Wójta Gminy Dobroń oraz Proboszcza Parafii ks. Krzysztofa Glinianego w dniu 13 stycznia br. w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu odbył się Koncert Kolęd „Magia Świąt” w wykonaniu Olgi Bończyk z zespołem. Był to wyjątkowy, pełen ciepła i finezji koncert przygotowany specjalnie na okres bożonarodzeniowy. Na program składały się kolędy polskie a także zimowe piosenki i amerykańskie świąteczne przeboje w polskim tłumaczeniu. Swingujące aranżacje dopełniły całość dopracowanego w każdym calu koncertu. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców nie tylko Gminy Dobroń, ale i okolicznych miejscowości. Na zakończenie koncertu artystka chętnie rozdawała autografy oraz podziękowała za tak miłe i ciepłe przyjęcie.


Informacja

Informujemy, że z powodu żałoby narodowej Koncert Noworoczny odbędzie się w niedzielę 20.01.2019 r. o godz. 16:00 w Hali Sportowej w Dobroniu.

Zapraszamy.


Informacja

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszenia retencji składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za IV kwartał 2018 r. do 30 stycznia 2019 r.

Za 2019 rok natomiast kolejno:

I kwartał       1-30 kwietnia,
II kwartał      1-30 lipca,
III kwartał     1-30 października
IV kwartał     do 30 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń lub złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu, pok. nr 23.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej pod numerem telefonu 43 677 21 30.

Wzór oświadczenia dostępny na stronie


Informacja

Koło Łowieckie „ROGACZ” w Dobroniu uprzejmie informuje, że w ramach wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 134 w dniu 20.01.2019 r. w godzinach 8.00-16.00. Punkt zborny w Leśnictwie Dobroń.

Za Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu.
Łowczy Koła Paweł Kania