Nowelizacja ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania. Czytaj dalej…


Odczyty z wodomierzy w gminie.

W związku z działaniami profilaktycznym, które mają zapobiegać  szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-COV2 w Polsce Urząd Gminy w Dobroniu zawiesza odczyty wodomierzy wykonywane przez inkasenta.

W związku z powyższym prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie, SMS, MMS (zdjęcie wodomierza) pod nr tel. 512 383 640 lub mailowo na adres inkasent@dobron.ug.gov.pl. W informacji proszę o podanie numeru punktu poboru wody lub adresu.

Od dnia 19.10.2020 r, będą do Państwa wysyłane SMS-y z prośbą o podanie stanu licznika wody. Numer telefonu odbiorcy winien być aktualny w inkasenckim systemie komputerowym. W celu aktualizacji numeru tel. prosimy dzwonić bezpośrednio do inkasenta.

W przypadku nie podania stanu wodomierza zużycie zostanie obliczone na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.


Ważne!

Zasady bezpieczeństwa

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii …. (czyt. dalej).

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.


Projekt sołectwa Barycz.

Kolejnym zadaniem realizowanym w naszej gminie, współfinansowanym ze środków budżetu Województwa Łódzkiego był projekt pn. „Zakup altany wraz z wyposażeniem”. W ramach inwestycji zakupione zostały materiały potrzebne do budowy altany, stoły, ławki oraz kosze na śmieci. Dzięki pracy społecznej mieszkańców sołectwa Barycz w minioną niedzielę, mieliśmy okazję bawić się na pikniku. Przy współpracy mieszkańców zorganizowany został poczęstunek oraz wspólne zabawy i konkursy.  Mamy wielką nadzieję, iż miejsce to stanie się przestrzenią do przyjaznego spędzania czasu i odpoczynku, zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży jak i seniorów.

Koszt inwestycji to łącznie ponad 20 000,00 zł brutto, z czego 10 000,00 zł pochodzi ze środków z dotacji Województwa Łódzkiego. Czytaj dalej…


Piknik rodzinny i plac zabaw w Poleszynie – projekt sołecki 2020

W wyniku konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Gmina Dobroń otrzymała w tym roku dofinansowania na trzy projekty sołeckie, w ramach których 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pierwszy z projektów obejmował zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym oraz organizację pikniku sołeckiego, o którym pisaliśmy tutaj.

Drugi z projektów to budowa placu zabaw w miejscowości Poleszyn, w ramach którego został zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi z dwóch domków, dwóch zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej i huśtawki oraz ławki, stoły i kosze na śmieci. Przy współpracy z mieszkańcami sołectwa Poleszyn zorganizowany został piknik rodzinny. Na uczestników pikniku czekały konkursy i zabawy. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się sołtysowi sołectwa Poleszyn Panu Wiesławowi Lewandowskiemu oraz Państwu  Anicie Waack – Zając  i Jackowi Zającowi. 

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków własnych gminy oraz dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj dalej…


UWAGA!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Dobroń (droga powiatowa nr 4912E). Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniu 21.10.2020 od godz. 08:00 do dnia 27.10.2020 do godz. 20:00.