Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których znajdują się źródła ciepła i spalania spalin mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Deklaracje będzie można składać:

W formie elektronicznej czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Bardzo prosta i przystępna forma  system sam prowadzi i pomaga wypełniającemu.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Dobroniu  przy ul. 11 Listopada 9.

Szczegóły, terminy obowiązku złożenia deklaracji i dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych.

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…

 


Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów

Uczniowie gminnych szkół podstawowych z niecierpliwością wyczekiwali wyników tegorocznych egzaminów ósmoklasistów. Rok szkolny 2020/2021 z uwagi na epidemię był trudniejszy i wymagał większego zaangażowania.

W dniach 25-27 maja 2021 roku uczniowie klas ósmych pisali egzamin z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Ze wszystkimi przedmiotami najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim: język polski – 67%, język angielski – 82%, matematyka – 65%. Warto podkreślić, że Gmina Dobroń zajęła II miejsce w powiecie pabianickim pod względem średnich wyników egzaminu z języka polskiego (63,15%) i matematyki (55,46%) oraz III miejsce za wyniki egzaminu z języka angielskiego (73,98%). Wyniki egzaminów z każdego przedmiotu były wyższe od średnich wyników w powiecie o kilka punktów procentowych.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych wychowanków! Kierujemy serdeczne podziękowania dla kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych oraz rodziców a wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby każdy z Was dostał się do wymarzonej szkoły.


Kolejny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – gmina Dobroń

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021.

Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy w Dobroniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00. Read more…


„DOBRY START” 300 dla ucznia

 

Plakat informacyjny DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie Dobry Start300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • przez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z expertem ZUS, który założy go dla Ciebie

ZAPRASZAMY:

termin 9 lipca 2021 roku godzina 10:00

miejsce Urząd Gminy Dobroń, ul 11 listopada 9, Sala Konferencyjna

 

Profil PUE ZUS możesz założyć samodzielnie.

Jak to zrobić: Sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

 

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS


ZMIANY – PROGRAM „DOBRY START”

Informujemy, że 15.06.2021 r.  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 01.07.2021 r.  realizacją programu „Dobry Start” (300+)  począwszy od ustalania prawa do świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym od 01.07.2021 r. nie będzie możliwości składania wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wnioski wyłącznie w formie elektronicznej będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pabianicach, ul. Kościuszki 31.


Spotkanie w ramach programu rządowego – Czyste Powietrze

Program czyste powietrze

Szanowni Państwo, 

Urząd Gminy w Dobroniu zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w ramach programu rządowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy, że związku z panującą pandemią liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci przybycia na w/w spotkanie do dnia 29.06.2021 do godz. 15:00 pod nr tel. 43 677 26 83 .

Uwaga : uczestników spotkania prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.  


Spotkanie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest

Możliwość komentowania Spotkanie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest została wyłączona

 

Azbest na dachu

Szanowni Państwo, 

Urząd Gminy w Dobroniu zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, które odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy, że związku z panującą pandemią liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci przybycia na w/w spotkanie do dnia 29.06.2021 do godz. 15:00 pod nr tel. 43 677 26 83 .

Uwaga : uczestników spotkania prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.