Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Informacja w sprawie usuwania drzew

Gmina Dobroń, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) usunięcie drzew z nieruchomości może nastąpić:

I. Na zgłoszenie drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza w przypadku:

  • topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego – 80 cm,
  • kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego – 65 cm,
  • pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Po dokonaniu zgłoszenia, wycinki drzewa można dokonać w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Urząd Gminy.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne.

Read more…


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim

Możliwość komentowania Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim została wyłączona

Wójt Gminy Dobroń
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle
Chechło Drugie, ul. Lipowa 1, gm. Dobroń

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)    jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkoła podstawowa);
3)    ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkole podstawowej); Read more…


SPALANIE ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH

spalanie butelek

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami o paleniu śmieci w piecach przydomowych, Urząd Gminy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie wykorzystywania odpadów do celów grzewczych. Spalanie śmieci stanowi ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Spalaniu najczęściej poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folia, butelki plastikowe po napojach, a nawet opony. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach niskich, powodując emisję zanieczyszczeń szkodliwie wpływających na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Read more…


Referendum – informacja dla mieszkańców

W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Wójt Gminy Dobroń informuje, że obwód wyborczy Nr 2 mieszczący się w Strażnicy OSP w Dobroniu, został przeniesiony do Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza, ul. W. Witosa 1a, Dobroń.

Aktualne obwody głosowania


Referendum 2015

Uprzejmie informuję, że w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852), na stronie Państwowej Komisji Wyborczej utworzono zakładkę
„Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 IX 2015r.”

http://pkw.gov.pl/rk_2015/RK_referendum-ogolnokrajowe-zarzadzone-na-dzien-6-wrzesnia-2015-r.html

Pod powyższym linkiem znajdują się m.in. Read more…


Wybory do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego

 

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuję, że uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 25 listopada 2014r. zostały zarządzone wybory  do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. Read more…