Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Gmina Dobroń

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w piśmie nr ZPOW571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informujemy, że mając na względzie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przesyłać można:

  1. W formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dobron.ug.gov.pl, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną mailem do Urzędu Gminy w Dobroniu po tej dacie i godzinie, nie będą uwzględnione. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do Urzędu Gminy do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, ale powinny być nadane na poczcie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  3. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń, zainteresowani będą mogli uzyskać pod nr telefonu 43/ 6772 130 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach – wzór do pobrania pod linkiem:

https://lodz.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr/komunikaty-komisarzy-wyborczych/komunikaty-komisarza-wyborczego-w-lodzi-i-i-komisarza-wyborczego-w-lodzi-ii-w-sprawie-zglaszania-kan

 

 

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak


700 tys. dofinansowania na nowe oddziały przedszkolne!

W dniu 20 marca br. Urząd Marszałkowski w Łodzi opublikował listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach edukacji przedszkolnej. Na liście znalazła się Gmina Dobroń, która otrzymała ponad 700 tys. zł na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Chechle Drugim. Mamy nadzieję, że panująca trudna sytuacja nie spowoduje opóźnienia w realizacji projektu i już od września dodatkowo 50 dzieci objętych zostanie wychowaniem przedszkolnym.


Apel Wójta Gminy Dobroń

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Wójt Gminy Dobroń zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza w codziennych kontaktach, dbanie o higienę, częste mycie rąk, a także ograniczenie przebywania w miejscach publicznych.

Na zakażenie koronawirusem narażeni są zwłaszcza Seniorzy. Powinni więc szczególnie unikać dużych skupisk ludzi.

Apelujemy do ich bliskich i sąsiadów o pomoc w robieniu codziennych zakupów, zaopatrzeniu w leki czy załatwieniu spraw urzędowych tak, by jak najbardziej zminimalizować możliwość zachorowania na COVID – 19.

Nie bądźmy obojętni, zatroszczmy się o tych, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka.


„Dzieci uczą rodziców”

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego – organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film „Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa” to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska. Read more…


PSZOK nieczynny do odwołania

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Dobroniu przy ul. Zakrzewki 14a

( PSZOK ) będzie NIECZYNNY do odwołania !!!


Informacja Wójta Gminy Dobroń

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym koronawirusem, Wójt Gminy Dobroń zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem ePUAP, e-mail i telefon. Wszystkie opłaty proszę dokonywać przelewem.


Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Chechło Drugie.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie Read more…