Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Chechło Drugie.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie Read more…


Świadczenie 500+ na każde dziecko bez dochodu

W gminie Dobroń ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 11 listopada 9, budynek B, pokój nr 22.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, iż od dnia 01.07.2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny. Read more…


Gmina Dobroń w ŁWD

W programie „Łódzkie Wiadomości Dnia” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o tradycjach wielkanocnych w Dobroniu oraz wznowieniu inwestycji budowy sali gimnastycznej i przedszkola w systemie budownictwa pasywnego w Chechle Drugim.


TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019 r.

Możliwość komentowania TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019 r. została wyłączona

 

 Lp.

 Nazwa sołectwa

 Data, termin

Miejsce odbycia zebrania

Przewodniczący zebrania

 Opiekun sołectwa

 1.

Barycz

24.04.2019r.,17 00

 ŚŒwietlica

Monika Wolna

Marzena Gołębiowska

 2.

Chechło Pierwsze

01.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Hanna Grącka

Dariusz  Becht

Teresa Agata

 3.

Chechło Drugie

02.04.2019r., 18 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Barbara JóŸźwiak

Daniel Korczak

Dariusz Płuciennik

 4.

Dobroń Duży

29.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP w Dobroniu

Magdalena Minkiewicz

Elżbieta Janeczek-Łagan

 5.

Dobroń Mały

29.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Dobroniu

Grzegorz  Minias

Gabriela Kluch

 6.

Dobroń Poduchowny

23.04.2019r.,17 00

Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Agnieszka Bielecka

Urszula Siwek

Ewa Kieruzel

 7.

Ldzań

08.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Ldzaniu

Monika Wolna

Kamila Jasitczak

 8.

Markówka

24.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP  w Markówce

Anna Fątner-Dregier

Anna Szczepanik

 9.

Mogilno Duże

 10.04.2019r.,17 00

 Szkoła
Podstawowa

 w Mogilnie

Piotr Górny

Monika Rogalska

 10.

Mogilno Małe

 12.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Mogilnie

Piotr Górny

Małgorzata Adamek

 11.

Morgi

 15.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Morgach

Włodzimierz Bąkowski

Jolanta Malinowska

 12.

Orpelów

 15.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Orpelowie

Tadeusz Różański

Emila Jardzioch

 13.

Poleszyn

 03.04.2019r.,17 00

Ś Œwietlica w Poleszynie

Anna Fątner-Dregier

Marcin Wnuk

 14.

Przygoń

 17.04.2019r.,17 00

Urząd Gminy w  Dobroniu

Piotr Górny

Renata Szkudlarek

 15.

Róża

 11.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Róży

Włodzimierz Bąkowski

Daria Kajzer

 16.

Wincentów

 25.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Iwona Irzykowska

 17.

Wymysłów

 25.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Grzegorz Żychowski

 18.

Zakrzewki

 16.04.2019r.,17 00

 Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Janusz  Szerffel

Renata Saładaj

 


Obwieszczenie

Dobroń, dnia 02.04.2019 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu uchwały Nr III/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń. Read more…