Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

UWAGA !

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowana jest czasowa przerwa techniczna, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

W piątek 1 marca od godz. 1200 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz odbioru już wyprodukowanego dowodu.

Informujemy, iż w tym dniu wnioski o dowód można składać maksymalnie do godz. 1130.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.


Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w Markówce nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego:

  • w dniu 21.01.2019r. (poniedziałek) w godz. 700 – 1500 w miejscowościach: Dobroń, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Szczerki, Mogilno Małe, Mogilno Duże, Róża, Ldzań, Kolonia Ldzań, Morgi, Brogi, Zimne Wody, Orpelów, Orpelów Numerki, Poleszyn,
  • w dniu 22.01.2019r. (wtorek) w godz. 700 – 1500 w miejscowościach: Wincentów, Wymysłów, Markówka, Chechło Pierwsze, Chechło Drugie,

Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Dobroń informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody  w uprawach (zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, łąki drugi pokos, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Read more…


Ogłoszenie

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.)
Wójt Gminy Dobroń
informuje o zatwierdzonych, decyzją nr PO.RET.070.213.2.2018.MZ
z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroń

na okres 3 lat tj. od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r.

  Read more…


Gmina Dobroń w „Agroexpressie”


Zapraszamy do obejrzenia programu „Agroexpress” Telewizji Polskiej TVP3 Łódź z udziałem Gminy Dobroń, wyemitowanego w minioną w niedzielę, 1 kwietnia.