Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH PIŁKARSKICH

turniejWójt Gminy Dobroń oraz Rada Gminy w Dobroniu zapraszają do udziału w turnieju piłkarskim drużyn o składzie sześcioosobowym.

Do rozgrywek zapraszamy reprezentacje wszystkich sołectw z terenu gminy Dobroń.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

– Pana Tadeusza Różańskiego   tel. kom. 882 158 557,

– Pana Janusza Szerffela   tel. kom. 606 904 894.

Prosimy o zgłaszanie drużyn do 31 maja br.


Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

indeksPierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już za nami. W minioną niedzielę lokale wyborcze na terenie naszej gminy otwarte były od godz. 7.00 do 21.00. Każdy z mieszkańców miał możliwość oddać swój głos w obwodzie, do którego należy, korespondencyjnie lub w dowolnym miejscu na terenie kraju – za okazaniem Zaświadczenia o prawie do głosowania. Read more…


Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

urnaW piątek, 24 kwietnia 2015r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak zwołał  pierwsze posiedzenie  Obwodowych Komisji Wyborczych. Celem spotkania był wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego OKW, omówienie zadań i trybu pracy Komisji oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład. Read more…


Informacja dla Wyborców!

urnaW związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczamy na naszej stronie najważniejsze informacje, dotyczące sposobu głosowania oraz terminów składania odpowiednich dokumentów. Read more…


Wybory w sołectwach

W związku z upływem w roku 2015 cztero-letniej kadencji jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa – Rada Gminy przyjęła uchwałę nr IV/20/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Kierując się prośbami mieszkańców oraz dostosowaniem wyboru „nowych” sołtysów do terminu zbioru drugiej raty podatku (15 maj 2015 r.) – Rada Gminy uchwałą nr V/27/2015 przyjętą w dniu 23 marca br. dokonała zmian w/w uchwale dostosowując do potrzeb termin zebrań wiejskich w Sołectwach: Zakrzewki i Barycz.

Terminarz zebrań wiejskich


Badanie wzroku

images

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu 16.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy. Read more…