Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019 r.

Możliwość komentowania TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019 r. została wyłączona

 

 Lp.

 Nazwa sołectwa

 Data, termin

Miejsce odbycia zebrania

Przewodniczący zebrania

 Opiekun sołectwa

 1.

Barycz

24.04.2019r.,17 00

 ŚŒwietlica

Monika Wolna

Marzena Gołębiowska

 2.

Chechło Pierwsze

01.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Hanna Grącka

Dariusz  Becht

Teresa Agata

 3.

Chechło Drugie

02.04.2019r., 18 00

Strażnica OSP

 w Chechle

Barbara JóŸźwiak

Daniel Korczak

Dariusz Płuciennik

 4.

Dobroń Duży

29.04.2019r.,17 00

Strażnica OSP w Dobroniu

Magdalena Minkiewicz

Elżbieta Janeczek-Łagan

 5.

Dobroń Mały

29.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Dobroniu

Grzegorz  Minias

Gabriela Kluch

 6.

Dobroń Poduchowny

23.04.2019r.,17 00

Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Agnieszka Bielecka

Urszula Siwek

Ewa Kieruzel

 7.

Ldzań

08.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Ldzaniu

Monika Wolna

Kamila Jasitczak

 8.

Markówka

24.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP  w Markówce

Anna Fątner-Dregier

Anna Szczepanik

 9.

Mogilno Duże

 10.04.2019r.,17 00

 Szkoła
Podstawowa

 w Mogilnie

Piotr Górny

Monika Rogalska

 10.

Mogilno Małe

 12.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Mogilnie

Piotr Górny

Małgorzata Adamek

 11.

Morgi

 15.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Morgach

Włodzimierz Bąkowski

Jolanta Malinowska

 12.

Orpelów

 15.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Orpelowie

Tadeusz Różański

Emila Jardzioch

 13.

Poleszyn

 03.04.2019r.,17 00

Ś Œwietlica w Poleszynie

Anna Fątner-Dregier

Marcin Wnuk

 14.

Przygoń

 17.04.2019r.,17 00

Urząd Gminy w  Dobroniu

Piotr Górny

Renata Szkudlarek

 15.

Róża

 11.04.2019r.,18 00

 Strażnica OSP w Róży

Włodzimierz Bąkowski

Daria Kajzer

 16.

Wincentów

 25.04.2019r.,17 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Iwona Irzykowska

 17.

Wymysłów

 25.04.2019r.,20 00

 Strażnica OSP w Markówce

Andrzej Pułanecki

Grzegorz Żychowski

 18.

Zakrzewki

 16.04.2019r.,17 00

 Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Janusz  Szerffel

Renata Saładaj

 


Obwieszczenie

Dobroń, dnia 02.04.2019 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu uchwały Nr III/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń. Read more…


UWAGA !

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowana jest czasowa przerwa techniczna, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

W piątek 1 marca od godz. 1200 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz odbioru już wyprodukowanego dowodu.

Informujemy, iż w tym dniu wnioski o dowód można składać maksymalnie do godz. 1130.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.


Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy gminy Dobroń,

W związku z koniecznością dokonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w Markówce nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego:

  • w dniu 21.01.2019r. (poniedziałek) w godz. 700 – 1500 w miejscowościach: Dobroń, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Szczerki, Mogilno Małe, Mogilno Duże, Róża, Ldzań, Kolonia Ldzań, Morgi, Brogi, Zimne Wody, Orpelów, Orpelów Numerki, Poleszyn,
  • w dniu 22.01.2019r. (wtorek) w godz. 700 – 1500 w miejscowościach: Wincentów, Wymysłów, Markówka, Chechło Pierwsze, Chechło Drugie,

Prosimy o zabezpieczenie dla siebie niezbędnej ilości wody na wspomniany okres.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Dobroń informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody  w uprawach (zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, łąki drugi pokos, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Read more…


Ogłoszenie

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.)
Wójt Gminy Dobroń
informuje o zatwierdzonych, decyzją nr PO.RET.070.213.2.2018.MZ
z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroń

na okres 3 lat tj. od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r.

  Read more…