Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

Ranking Gmin „Dziennika Łódzkiego”

8 października Dziennik Łódzki opublikował 11 notowanie Ligii Gmin Województwa Łódzkiego cz. III. Miło nam poinformować, że w tej części rankingu, obejmującego gminy wiejskie, Gmina Dobroń zajęła wysokie 9 miejsce w ogólnej klasyfikacji na 132 miejsca.


Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ  

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej   dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

18.10.2018r. godz. 9-14 Dobroń (stacja 3-1445) ul.  Akacjowa, Jarzębinowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Pabianicka, Sienkiewicza, Torowa, Wrocławska, Wrzosowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

    Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Read more…


Bezpieczny przejazd w Dobroniu

W dniu 28.09.2018 r. na przejeździe kolejowo – drogowym w Dobroniu zorganizowana została kampania informacyjna „Bezpieczny przejazd”. Wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak wraz z radnym powiatowym Andrzejem Kurzawskim oraz współorganizatorzy kampanii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, pabianiccy policjanci, druhowie OSP z Dobronia i Chechła na czele z Komendantem Gminnym ZOSP RP  Mariuszem Krulikiem promowali bezpieczeństwo na strzeżonym przejeździe w Dobroniu. Podczas akcji użytkownikom dróg wręczano ulotki informacyjne oraz kamizelki odblaskowe. Na przejazdach kolejowych w całym kraju – na rogatkach czy krzyżach św. Andrzeja zostały umieszczone żółte naklejki z indywidualnym numerem skrzyżowania, numerem alarmowym 112 i numerami awaryjnymi, jakie należy wykręcić w razie wypadku. Kampania spotkała się z dużym poparciem wśród mieszkańców naszej gminy. Read more…


Bezpieczny przejazd

Informujemy, iż w naszej gminie prowadzona będzie kampania społeczna pn. „Bezpieczny przejazd” na przejeździe kolejowo – drogowym: Dobroń, ul. Sienkiewicza. Organizatorem kampanii jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi.

 Zapraszam do udziału w dniu 28.09.2018 r. od godz. 10:00.