Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Możliwość komentowania ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej została wyłączona

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Read more…


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Możliwość komentowania Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wyłączona

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 maja br. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015


Obchody Święta Konstytucji 3 maja

Ze względu na czas, w jakim się znajdujemy, tegoroczne gminne uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja zostały ograniczone do minimum. Po mszy świętej Wójt Gminy Dobroń oraz Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu złożyli kwiaty przy pomniku na placu kościelnym. W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe. Zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Read more…


Życzenia

                        

Z okazji obchodów Dnia Strażaka, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności  w pracy zawodowej.

 

Prezes Zarządu Gminnego             Przewodniczący Rady Gminy
    ZOSP RP w Dobroniu                               w Dobroniu
        Stefan Ropęga                                    Janusz Szerffel

Komendant Gminny  OSP                     Wójt Gminy Dobroń
        Marek Kozieł                                    Robert Jarzębak


Informacja!

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 28.04.2020 r. wznawiamy działanie PSZOKu.

Punkt będzie działał w dniach i godzinach jak dotychczas, tj. wtorek i czwartek 15-18, sobota 8-12.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, na PSZOKu należy zachować ogólnie przyjęte środki ostrożności.


Uwaga! Wydłużony termin naboru! Nawadnianie w gospodarstwach rolnych.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Czytaj dalej: www.arimr.gov.pl


Dofinansowanie dla Gminy Dobroń!

Gmina Dobroń pozyskała 60 tys. zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła”. Otrzymane środki finansowe dają możliwość zakupu 22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby kształcenia zdalnego dla uczniów, którzy takiego sprzętu nie posiadają. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami i uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz realizować podstawę programową.


Komunikat!

Komunikat o wstrzymaniu poboru II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości przez sołtysów.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż nie będzie możliwa zapłata II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Podatek należy zapłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak