Full name:
Daria Kajzer
Nickname:
DK
Website:
Description:

Posts by DK

Pierwsza sesja Rady Gminy w Dobroniu

kk

22 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy w Dobroniu. Przed otwarciem obrad Rady Gminy w Dobroniu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dobroniu Elżbieta Łubisz wręczyła radnym elektom zaświadczenia o wyborze na radnego oraz Robertowi Jarzębakowi – Wójtowi Gminy Dobroń – wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. Pierwszą sesję otworzyła radna Hanna Bożenna Grącka, zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, która zaprosiła zebranych do odśpiewania Hymnu Państwowego. 

Read more…


Informacja

http://pelplin.pl/wp-content/uploads/2018/02/znakinformacji2.jpg

Informujemy Państwa,

że w Wigilię 24 grudnia 2018 r.,
Urząd Gminy w Dobroniu będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 29 grudnia 2018 r. 
w godzinach od  730  do 1530.


25-lecie partnerstwa gmin

zz

W październiku 1993 roku przedstawiciele gminy Dobroń, na czele z ówczesnym wójtem, podpisali umowę partnerstwa z niemiecką gminą Dörpen. Celem tej współpracy jest m.in. dążenie do lepszego wzajemnego poznania się, współpraca w duchu wzajemnego zrozumienia, a także organizowania i wspierania spotkań między mieszkańcami naszych gmin, a tym samym tworzenie płaszczyzn do zawierania dalszych przyjaźni. Współpraca ta w szczególności obejmuje kulturę, sport, kontrakty młodzieżowe, ochronę środowiska, rolnictwo jak również działalność gospodarczą, angażując tym samym wiele grup społecznych – strażaków, nauczycieli, sportowców, a także miejscowych przedsiębiorców.

Read more…


Obchody Narodowego Święta Niepodległości

zz

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęły się 11 listopada o godz. 8:15 na placu kościoła pw. św. Wojciecha w Dobroniu, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, delegacje oraz uczestnicy, by wspólnie uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.

O godz. 8:00 w kościele parafialnym odprawiona została msza święta, po której odbył się koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dobronia.

Po koncercie wyprowadzono poczty sztandarowe, a następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, odprawiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty.

Read more…


Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Dobroń

Bardzo gorąco dziękuję za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na Wójta Gminy Dobroń. Dziękuję, że tak licznie wzięliście udział w wyborach i oddaliście na mnie swój głos. Uzyskany wynik traktuję jako zobowiązanie do dalszej wytrwałej pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej wspólnej samorządowej ojczyzny. Będę, tak jak dotychczas, uważnie wsłuchiwał się w Państwa głosy i wspólnie z Wami oraz wybranymi Radnymi Rady Gminy Dobroń skutecznie pracował w celu realizacji Waszych oczekiwań w sferze zaspokajania potrzeb naszej wspólnoty samorządowej. Proszę Was o dalsze wsparcie i aktywne uczestnictwo w urzeczywistnianiu wizji wszechstronnego rozwoju Gminy Dobroń. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uczynimy naszą Gminę piękniejszą i zasobniejszą. Dziękuję także tym, którzy w tych wyborach oddali głos na mojego kontrkandydata. Szanuję to święte prawo demokracji i proszę Was o aktywny udział w pracy na rzecz dobra wspólnego. Ze swej strony deklaruję otwartość i wolę współdziałania. Dobro mieszkańców Gminy jest i pozostanie moim nadrzędnym celem, niezależnie od różnic w poglądach na kierunki i formy realizacji tego celu.

Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję
Z wyrazami szacunku

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń


Oświetlenie przyjazne dla środowiska

dd

18 października br. na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Pabianickiej w Dobroniu ustawiono lampy solarne – ekonomiczne i przyjazne środowisku źródło oświetlenia,  wykorzystujące energię z odnawialnego źródła jakim jest słońce.


Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w Gminie Dobroń. Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

         Wójt Gminy                 Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                            Janusz Szerffel


Hodowco!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje,
w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask odbędzie się spotkanie dotyczące uznania naszego rejonu za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu pabianickiego i będzie miało na celu określenie nowych regulacji zasad przemieszczeń trzody chlewnej o różnych statusach epizootycznych.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zaprasza na ww. spotkanie, gdyż uczestnictwo oraz informacje tam przekazane są dla hodowców trzody chlewnej w przypadku uznania regionu za urzędowo wolny informacją priorytetową.

 

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy