Full name:
Daria Kajzer
Nickname:
DK
Website:
Description:

Posts by DK

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygoń

kk

W minioną środę, 28 sierpnia, Gmina Dobroń zawarła umowę na wykonanie drugiej części inwestycji objętej projektem pn.: „Rozbudowy oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki”.

Read more…


Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od 1 września 2019 r.

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2017/04/smieci-logo-809x500.jpg 

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.

– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ważne:

  • zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji;
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu;
  • w związku ze zmianą wysokości opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji;
  • terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie;
  • w przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc wrzesień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019r.;
  • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, będzie ono stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Sołtysi w Sejmie

l

4 lipca br., dzięki uprzejmości posła Piotra Polaka, sołtysi z terenu gminy Dobroń odbyli wycieczkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sołtysów po Sejmie oprowadził poseł Polak, wicemarszałek Terlecki pozdrowił z mównicy, a radna Dorota Więckowska oprowadziła po starym mieście i Łazienkach Królewskich.

Read more…


Zawyją syreny – test systemu

1 sierpnia o godzinie 17.00 w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania zacznie działać System Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, emitując ciągły sygnał przez jedną minutę.

 


Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 64
w Dobroniu
z dnia 5 lipca 2019 r.

Na  podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 64 w Dobroniu zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 64 w Dobroniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych    kandydatów:

  1. Sławomir Dychto, zam. Ldzań, okręg nr 64
  2. Marcin Góral, zam. Wincentów, okręg nr 64

 

 Przewodniczący Komisji Okręgowej
/-/ Małgorzata Adamek


Teatr „Metamorfoza” ma już 5 lat

kk

Kolejny rok pracy Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „Metamorfoza” upłynął 4 czerwca 2019r. Wyjątkowy, bo wieńczący pięcioletnią działalność. Na tę szczególną okoliczność do gmachu SP w Dobroniu przybyli:  p. wójt gminy Dobroń- Robert Jarzębak, p. sekretarz Mirosław Rżanek,  p. dyrektor DCK – Monika Rybak oraz rodzice, dziadkowie, miłośnicy teatru… Dwie grupy teatralne, wystawiając etiudę „Poczekalnia” oraz „Kwiaty miłości”, rozbawiły do łez publiczność. Ciepłe słowa płynące z ust p. wójta, okraszone gromkimi brawami były niewątpliwie wyrazem podziękowań za wieloletnia pracę sceniczną. Nie kryto wzruszeń i nostalgii. Grupa teatralna licząca 25 osób (Bartosz Górniak, Jakub Roszak, Marta Kołtuniak, Natalia Gobucka, Julia Janiszewska, Maria Hoffman, Anita Pawelczyk, Julia Kuna, Marta Animucka, Zuzanna Sawicka, Kornelia Kulikowska, Anna Groblewska, Maria Kołodziej, Natalia Olczak, Piotr Żmilewski, Julia Kuniecka, Amelia Przezdzięk, Dominika Posłuszny, Marta Pawlak, Maria Pawlak, Wojtek Krajewski, Kamil Posłuszny, Jakub Kalisz, Julia Kacprzak, Marcel Kozieł) wraz ze swoim opiekunem p. Moniką Pawełczyk,  symbolicznymi statuetkami teatralnymi oraz listami gratulacyjnymi podziękowała wszystkim, którzy wspierali działalność teatru „Metamorfoza”. Każdy z nich oddał cząstkę siebie dla dobra innych…  

Read more…


Rozbudowa oczyszczalni ścieków

dd

W miniony piątek, 14 czerwca, w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na roboty budowlane objęte pierwszą częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”.

Read more…