Full name:
Daria Kajzer
Nickname:
DK
Website:
Description:

Posts by DK

Hodowco!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje,
w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask odbędzie się spotkanie dotyczące uznania naszego rejonu za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu pabianickiego i będzie miało na celu określenie nowych regulacji zasad przemieszczeń trzody chlewnej o różnych statusach epizootycznych.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zaprasza na ww. spotkanie, gdyż uczestnictwo oraz informacje tam przekazane są dla hodowców trzody chlewnej w przypadku uznania regionu za urzędowo wolny informacją priorytetową.

 

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy


Przebudowa odcinka drogi gminnej

Jak już informowaliśmy, 31 stycznia 2018 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108055E obręb Barycz”. 

Read more…


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Możliwość komentowania Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wyłączona

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015


Otwarcie budynku Szkoły Podstawowej w Chechle

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego stanowiło również okazję do oficjalnego otwarcia i powitania uczniów w nowym, stermomodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej w Chechle. Na uczniów przybyłych, by witać nowy rok szkolny czekała pod szkołą niespodzianka w postaci wstęgi, którą oficjalnie przecięto w obecności Wójta Gminy Dobroń, Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle oraz proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu.

Read more…


Witaj szkoło!

Początek roku szkolnego jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych oczekiwań, zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Przede wszystkim stwarza on doskonałą okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie.

Wszystkim nauczycielom życzymy na najbliższe miesiące pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć. 

Drodzy uczniowie, Wam życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki. 

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również rodzicom. Państwa zaangażowanie w pracę szkoły jest niezwykle cenne, dlatego prosimy o nie również  w tym roku. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzymy udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów zarówno  w życiu zawodowym jak i osobistym. 

 

Z najlepszymi życzeniami


Kolory Polski

Tegoroczną imprezę organizowaną w ramach 19. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” rozpoczął w Parku Gminnym występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”, który to zaprezentował jeden z tradycyjnych tańców – Siemieńca.

Read more…


Prosimy o pomoc w ustaleniu sprawców

dd

Prosimy o pomoc w ustaleniu sprawców wandalizmu!

Widoczne na zdjęciach zniszczenia to skutek wandalizmu, jaki miał miejsce na skwerze ulic Sienkiewicza i Wrocławskiej w nocy z 14 na 15 sierpnia br.

Kontakt w sprawie:

Urząd Gminy w Dobroniu:

ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń
godziny pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00;
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl
tel. 43 677 26 83

Read more…