Obwieszczenie

Obwieszczenobwieszczenieie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowie istniejącego budynku produkcyjno-usługowego z częścią biurowo-socjalną o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym zlokalizowanego w m. Chechło Drugie, ul. Lipowa 7 dz. nr ew. 265/7, 265/12, 265/13, 265/14. 265/15, 265/16”.