Obwieszczenie

obwieszczenieObwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego(piasku) Wymysłów I”.


Przejęcie ul. Kolejowej

Informujemy Państwa, że dziś na mocy aktu notarialnego, w drodze darowizny Gmina Dobroń przejęła ulicę Kolejową od Spółki „Polskie Koleje Państwowe”.  Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, ponieważ teraz gmina będzie miała prawo przeprowadzać na niej  prace remontowe, co wcześniej nie było możliwe.