„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” – zakończyliśmy projekt

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”
– zakończyliśmy projekt

Gmina Dobroń od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. realizowała projekt
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czytaj dalej…