SPALANIE ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH

spalanie butelek

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami o paleniu śmieci w piecach przydomowych, Urząd Gminy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie wykorzystywania odpadów do celów grzewczych. Spalanie śmieci stanowi ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Spalaniu najczęściej poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folia, butelki plastikowe po napojach, a nawet opony. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach niskich, powodując emisję zanieczyszczeń szkodliwie wpływających na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Czytaj dalej…