Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

as

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje swoich odbiorców o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionej miejscowości:

11.04.2016 r. godz. 8-15 Poleszyn

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie : http://zelt.pl/osd/
Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.