Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim

Wójt Gminy Dobroń
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle
Chechło Drugie, ul. Lipowa 1, gm. Dobroń

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)    jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkoła podstawowa);
3)    ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkole podstawowej); Czytaj dalej…


Turniej Piłki Nożnej

Wójt Gminy Dobroń oraz Rada Gminy w Dobroniu
zapraszają do udziału w turnieju piłkarskim drużyn o składzie sześcioosobowym.

Do rozgrywek zapraszamy reprezentacje wszystkich sołectw z terenu gminy Dobroń.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

– Pana Tadeusza Różańskiego tel. kom. 882 158 557,

– Pana Janusza Szerffela tel. kom. 606 904 894.

Turniej odbędzie się 12 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00
na boisku Iskry Dobroń.


Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata 2014-2020 Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, przyjętej uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016r. oraz mając na uwadze zapisy zawarte w rozdziale V.7 Mechanizmy włączenia społecznego ww. dokumentu, poniżej przedstawiamy Państwu tekst Strategii.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

as

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje swoich odbiorców o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionej miejscowości:

07.06.2016r. godz. 8-17 Ldzań (stacja 3-0579, 3-1238, 3-1913), Ldzań Kolonia (stacja 3-1238), Morgi (stacja 3-1237, 3-1935), Zimne Wody (stacja 3-1239)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta
Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.