Eko-pracownia dla Dobronia

lkhW tegorocznej turze konkursu „Nasza Eko-pracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Dobroń ubiegała się o dofinansowanie projektu dla Szkoły Podstawowej w Dobroniu. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 30 czerwca br. nasz wniosek na zadanie pn.: „Poznaję, działam, chronię – ekopracownia w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Dobroniu” został rozpatrzony pozytywnie, a przyznana dotacja wynosi 25 500,00 zł.


Sukces we własnej firmie

Fundacja Funduszy Współpracy ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Sukces we własnej firmie”. Projekt jest realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.  Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Ogłoszenie o rekrutacji
Regulamin rekrutacji

Więcej informacji: www.swwf.pl


Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Kwalifikowalność wydatków w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Spotkania informacyjne odbędą się w Brzezinach: 22 lipca 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym pod linkiem http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1035-spotkanie-informacyjne-pn-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-ramach-perspektywy-finansowej-2014-2020

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.