Świetlica z Iskrą

kk

Od połowy września 2016 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Celem realizowanego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Dobroń. W ramach projektu wspieranego przez Gminę Dobroń przewidziano bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe i sportowe dla grupy 22 dzieci. W programie znalazły się lekcje kulinarne z dożywianiem, pomoc w odrabianiu prac domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych.  Zajęcia odbywają się w siedzibie klubu Iskra w Dobroniu przy ul. Sportowej 19A  w poniedziałki i środy w godz.15.30-18.30. Projekt sfinansował Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak , który w dniu 26 września 2016 roku odwiedził uczestników  świetlicy w towarzystwie Sekretarza Gminy Dobroń Pana Mirosława Rżanka.

Czytaj dalej…


Boisko dla Baryczy

Na sesji 27 września br. Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali o przekazaniu kolejnych 150 000 zł na granty sołeckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Miło nam poinformować, że jednym z sołectw znajdujących się na liście rezerwowej, które w związku z powiększeniem puli otrzyma dofinansowanie jest sołectwo Barycz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, nasza miejscowość otrzyma 5000,00 zł dofinansowania na projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego”. Zakupione zostaną bramki i zestaw do koszykówki, wykonane ławki, a następnie zorganizowany piknik rodzinny. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku, przewidywany termin jego zakończenia to listopad.