Informacja

W nawiązaniu do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informujemy, iż z powodu istotnego wzrostu liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski oraz pogorszenia się sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się znacznie ryzyko przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa. Choroba afrykańskiego pomoru świń rozwija się zwiększając obszar występowania.

Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii na terenie Polski w roku 2016 odnotowano 20 przypadków zachorowań u świń i aż 112 przypadków ASF u dzików.

W związku z powyższym informujemy, iż w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zawarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze sfer wyznaczonych w związku z wystąpienie ASF na terenie kraju. Dane w tym zakresie są umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl


Łódzkie Regionalne Targi Pracy

W związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na pracowników na lokalnym, łódzkim rynku pracy, Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi postanowili zorganizować pierwszą edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy, na które zostali zaproszeni kluczowi łódzcy inwestorzy pozostający pod opieką Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź, przy  al. Politechniki 4.

Celem wydarzenia jest przedstawienie mieszkańcom Miasta i aglomeracji łódzkiej kompleksowej, aktualnej oferty lokalnego rynku pracy, z kolei inwestorzy – wystawcy otrzymają unikalne w skali kraju narzędzia rekrutacyjne – Łódzkie Regionalne Targi Pracy, które to będą skierowane zarówno do bezrobotnych w formule obowiązkowej „Giełdy pracy”, jak i pracowników chcących zorientować się w swojej pozycji na rynku. Łódź osiągnęła rekordowo niski poziom bezrobocia – poniżej 9%, co powoduje, że pozycja pracownika jest silna, jak nigdy dotąd.

Czytaj dalej…

źródło: http://www.targi.lodz.pl