Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Dobroniu

W lipcu br. informowaliśmy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wyniku którego Szkole Podstawowej w Dobroniu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 25 500,00 zł na projekt pn. „Poznaję, działam, chronię – ekopracownia w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Dobroniu„.

Łączny koszt pracowni to 30 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono:

  • meble – 9 815,00 zł
  • sprzęt multimedialny – 9 000,00 zł
  • pomoce dydaktyczne – 11 185,00 zł