Kompleksowa termomodernizacja budynków

tt
Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Dobroń o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” uzyskał pozytywną ocenę formalną i został dalej przekazany do oceny merytorycznej.


UWAGA

ll

Od dłuższego czasu w całym kraju przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) otrzymują odpłatne oferty kierowane przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”. Do wszelkich ofert tego rodzaju należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są B E Z P Ł A T N E !