Wyniki oceny merytorycznej wniosków ZIT

dd

Kolejno 17 i 23 listopada informowaliśmy o zakończeniu oceny formalnej dwóch wniosków złożonych przez gminę Dobroń w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W miniony piątek, 25 listopada, na stronie rpo.lodzkie.pl opublikowane zostały wyniki ostatniego już etapu – oceny merytorycznej.

Czytaj dalej…