Informacja w sprawie usuwania drzew

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA DRZEW

Gmina Dobroń, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie między innymi:

  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1


Odbiór bioodpadów

Szanowni mieszkańcy,

W związku z utrzymującą się temperaturą – 5°C w dniu dzisiejszym nie będzie realizowany odbiór bioodpadów. Odpady są zamarznięte i nie ma możliwości wysypania ich z pojemników. Ewentualne dodatkowe ilości tych odpadów zostaną odebrane w kolejnym terminie.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń rozdz. 5 § 15 pkt 4 odpady biodegradowalne są odbierane co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym dopuszcza się czasowe zawieszenie wywozów tej frakcji w miesiącach zimowych, gdy temperatura spada poniżej 0° C.

Przepraszamy za utrudnienia