Kolejny sukces w gminie Dobroń

Wraz z końcem grudnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony wniosek gminy Dobroń o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami w m. Przygoń”. Koszt realizacji operacji to 2 533 137 zł, a poziom wnioskowanego dofinansowania to 63,63%, czyli 1 266 645 zł.

Czytaj dalej…