Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Budowy przedszkola i sali gimnastycznej

dd

W dniu 16 marca w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”. W wyniku przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Bud-Invent Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 82 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że niemal 6 mln z 11 planowanych na inwestycję pochodzi z środków zewnętrznych Województwa Łódzkiego. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy m.in. tutaj. (przejdź do wpisu)

Czytaj dalej…


Opłata za wpis do rejestru

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z licznymi sygnałami o próbach wyłudzeń w imieniu Ministerstwa rzekomych „opłat rejestracyjnych”, informuje, że nie prowadzi żadnych rejestrów, od których pobiera jakiekolwiek opłaty oraz nie wysyła do nikogo wiadomości mailowych zawierających wezwania do zapłaty. Rachunek bankowy podawany w wezwaniach mailowych nie należy do Ministerstwa.
Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby Ministerstwa.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 9 lutego 2017 r. złożyło w sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie przy ul. Kruczej pod sygnaturą PR.4.Ds 301.2017

Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców

Instytucje Państwa, w tym Ministerstwo Rozwoju, realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości stanowionego prawa i jego zastosowania, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu i komunikacji z przedsiębiorcami.

Jednym z podjętych przez Ministerstwo Rozwoju działań w zakresie realizacji założeń Strategii, jest prowadzenie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl, stworzonego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej…