Dofinansowanie na aktywizację społeczno-zawodową

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”. Czytaj dalej…


Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje pismo wraz z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym grypy ptaków do wiadomości hodowców drobiu:
źródło: http://www.piw-pabianice.pl