Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015 


Uczniowie na budowie w pabiaNICE.tv

W miniony poniedziałek, 4 września, informowaliśmy o podpisaniu umowy na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”, które miało miejsce podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. (przejdź do wpisu)

Temat podjął również serwis pabiaNICE.tv, na którym dodatkowo udostępniono film z tego wydarzenia wraz z krótkim komentarzem Wójta Gminy Dobroń, Roberta Jarzębaka – przejdź do wpisu