Boisko dla Dobronia

kk

25 września opublikowano listę operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń” uzyskał 25 punktów, co stanowi o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

Czytaj dalej…