Wybór realizatora programu zdrowotnego

Wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń”

Komisja Konkursowa informuje, iż w dniu 20.09.2017 r. odbyło się posiedzenie w sprawie wyboru realizatora programu zdrowotnego finansowanego przez Gminę Dobroń „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 z terenu gminy Dobroń”.
Na realizację w/w programu wpłynęła jedna oferta: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel, 95-200 Pabianice, ul. Poniatowskiego 29, Gabinet: 95-082 Dobroń, ul. Jodłowa 15.

Po dokonaniu oceny pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę pani Marty Pawlik – Mencel.

Wójt Gminy Dobroń, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej podjął decyzję o wyborze oferty: STOMATOLOGIA Marta Pawlik – Mencel.


Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

kk

28 września 2017 roku podczas obraz XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu odbył się wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu. Spośród radnych Pan Radny Dariusz Becht zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Przestrzegania Prawa Pana Janusza Szerffela. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przez Komisji Skrutacyjną, której przewodniczył Radny Dariusz Becht stwierdzono wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu Pana Janusza Szerffela.

Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu podziękował za wybór i zaufanie i przejął prowadzenie sesji i nowe obowiązku w Radzie Gminy.


Uzupełniony skład Rady Gminy w Dobroniu

kk

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobroniu, które odbyły się 17 września 2017 roku w okręgu wyborczym nr 3, radną została zgłoszona przez komitet „Rozwijamy Chechło” Pani Barbara Jóźwiak.

W dniu 28 września, podczas XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Przemysław Kazimierz Osowski przedstawił wyniki wyborów oraz wręczył nowej radnej zaświadczenie o wyborze do Rady Gminy. Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym Pani Barbara Jóźwiak złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej Rady Gminy w Dobroniu, uzupełniając tym samym skład Rady.