Świetlica z ISKRĄ 2017

kk

Od  połowy września  2017 roku kontynuuje pracę  świetlica środowiskowa przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Zajęcia w świetlicy mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobroń. W ramach projektu realizowanego przez nauczycieli ze szkół podstawowych prowadzone są  bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe, sportowe i opiekuńcze. Uczestniczy w nich 20 dzieci, które mają także możliwość skorzystania z wycieczek na basen. W programie przewidziano zajęcia kulinarne z dożywianiem, pomoc w odrabianiu prac domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci z rodzin wielodzietnych. Zajęcia odbywają się w siedzibie klubu Iskra w Dobroniu przy ul. Sportowej 19A  w poniedziałki i środy w godz. 15.30-18.30. Projekt sfinansował Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak.

Czytaj dalej…