Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

kk

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 stycznia br. upływa ustawowy termin uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia pisemnego oświadczenia (druk w załączeniu) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Dopełnienie powyższych obowiązków jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty i złożenia ww. oświadczenia w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty oraz złożenia oświadczenia nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
 

Oświadczenie o wartości sprzedaży