Przerwa w dostawie energii

 

 

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

20.03.2018r. godz. 9-14 Mogilno Duże (stacja 3-1976)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: http://zelt.pl/osd/. Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję


Rządowy program dotacyjny „Niepodległa” dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury

100 lat temu zbiorowym wysiłkiem pokoleń wskrzeszone zostało suwerenne państwo polskie. Wydarzenie to zapisało się na kartach naszej historii, jako doniosły i przełomowy moment, umacniający naszą narodową tożsamość. Wspominając dziś drogę Polski do przywrócenia niepodległości, możemy razem zamanifestować naszą radość i dumę z dokonań przodków, którzy pomimo dzielących ich różnic dążyli do urzeczywistnienia wspólnego celu. Inspirując się ich postawą i dziękując im za wytrwałość oraz troskę o polską tożsamość, wspólnie świętujmy 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Chcąc wesprzeć lokalne i regionalne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które w szczególny sposób budują poczucie wspólnoty, uruchomiony został rządowy program dotacyjny „Niepodległa”, skierowany m.in. do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Program ten zakłada promocję inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność – festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, projektów animacyjno-edukacyjnych. Na realizację programu przewidziano budżet w wysokości 6 mln zł, zaś pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% wkładu własnego.

Czytaj dalej…