Zawyją syreny

System Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, emitujący ciągły sygnał przez jedną minutę w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania zacznie działać o godz. 17.

Będzie to równocześnie upamiętnienie 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskieg, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.