Wybory samorządowe 2018 – Podziękowania

Szanowni Państwo

Zakończyły się wybory samorządowe, przeprowadzone w naszej Gminie Dobroń w dniu 21 października 2018 roku. W ich wyniku Wójtem na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy Wójt, Pan Robert Jarzębakuzyskując 2.931 głosów, to jest 81, 62 %.  W związku z takim wynikiem wyborczym, nie będzie konieczności przeprowadzania powtórnego głosowania. Mieszkańcy wybrali także 15 radnych Rady Gminy w Dobroniu. Szczegółowe wyniki wyborów, wybranych osobach, uzyskanych głosach i inne informacje dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/100804#results_vote_elect_mayor_round_1

Sprawne przeprowadzenie wyborów w naszej Gminie było możliwe dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wielu ludzi, którym w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania składam Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowym Komisjom Wyborczym. W obecnych wyborach w tych komisjach pracowało prawie 120 osób. Musieli oni uczestniczyć w szkoleniach i czynnościach komisji przed wyborami oraz w dniu wyborów i w nocy po zamknięciu lokali wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza zakończyła swoją pracę w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 9.00. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Dobroniu oraz jednostek organizacyjnych, za pracę na rzecz dobrego przygotowania i sprawnego przeprowadzenia aktu głosowania. Dużego wysiłku wymagało odpowiednie urządzenie lokali wyborczych, przygotowanie i dystrybucja obwieszczeń urzędowych, przygotowanie i zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców. Dziękuję za pracę przy obsłudze elektronicznego systemu Wsparcia Organów Wyborczych, co bardzo pomogło komisjom w prawidłowym ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołów końcowych.

Wybory przebiegły w naszej gminie bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 59,8 % i była wyższa niż średnia w kraju. Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i tym samym przyczynili się do umacniania demokratycznych form udziału w sprawowaniu władzy. Życzę Państwu satysfakcji z dokonanych wyborów i zachęcam do aktywnego udziału w kolejnych, czekających nas w najbliższych latach kampaniach wyborczych.

Mirosław Rżanek

Sekretarz Gminy Dobroń