Gmina Dobroń w TVP3

dd

5, 7 i 9 listopada 2018 roku o godz. 17:56 przed programem „Łodzią po Regionie” oraz 11 listopada 2018 roku o godz. 9:58 przed programem „Agroexpress”, TVP3 Łódź wyemituje materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o projekcie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do oglądania.


Informacja!

Koło Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu uprzejmie informuje, że w łowieckim roku gospodarczym 2018/2019 planuje na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 134 odbyć polowania zbiorowe na zwierzynę łowną, tj. jelenie, dziki, sarny – kozy i koźlęta oraz lisy, zgodnie z rocznym planem łowieckim zatwierdzonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna, w następujących terminach: 18.11.2018, 25.11.2018, 02.12.2018, 16.12.2018, 30.12.2018, 06.01.2019, 13.01.2019, 27.01.2019, 10.02.2019, 24.02.2019.
Polowania zbiorowe będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Łowieckie. Planowane tereny do opolowania to głównie Lasy Państwowe i niepaństwowe oraz przyległe pola w granicach obwodu łowieckiego nr 134. Polowania odbywać się będą w zależności od warunków atmosferycznych w godzinach od 8.00 do 16.00. Punkt zborny uczestników polowania w Leśnictwie Dobroń. Teren przewidziany do opolowania w danym dniu będzie oznakowany tablicami informacyjnymi przed rozpoczęciem polowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Za Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu
Łowczy Koła Paweł Kania