Informacja

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o prawidłowe przygotowanie obiektów budowlanych do okresu zimowego.  Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców co i cw. Przypominamy również o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków.