Równać szanse 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do
20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację
w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie


Teatr sPokoLeń

3,5 roku minęło niczym wyrastającemu dziecku z pieluch.

Najmłodsza stażem grupa w Dobroniu, tak pięknie wspierana przez mieszkańców i przyjaciół, gminę, wójta Roberta Jarzębaka! Spektakle może nie są tak często grane jak by wszyscy sobie tego życzyli, a z racji:

  1. dużego materiału branego na „tapetę”,
  2. licznej grupy,
  3. trudnej logistyki prób związanej z różnorakimi zajętościami zespołu,
  4. a przede wszystkim braku sali widowiskowej.

Ten ostatni problem daje się we znaki najmocniej, ale już „lada dzień” to się zmieni.  Przygotowania do przeistoczenia biblioteki w małą salę teatralną nabierają realnych kształtów. Już niedługo (marzec?) zostanie zainaugurowana klimatyczna scena Teatru sPokoLeń Dobrońskiego Centrum Kultury. Czytaj dalej…