Wniosek o dotację na drogę.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 600 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami.


Dofinansowanie prawa jazdy

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Dobroniu odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania do kursów prawa jazdy. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z zasadami otrzymania pomocy finansowej. Spotkanie przeprowadzili Pan Piotr Roszak z Centrum Szkoleniowego EXPERT oraz Pan Adam Skawiński z firmy Grants Consulting Sp. z o.o. Wszelkie informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej http://www.szkoleniaexpert.com.pl/