INFORMACJA

W związku ze zmianą osoby pełniącej obowiązki sołtysa oraz koniecznością uprawomocnienia podjętej uchwały  w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów, informujemy mieszkańców SOŁECTWA CHECHŁO DRUGIE, CHECHŁO PIERWSZE, ORPELÓW, iż  wyjątkowo II ratę podatku za 2019 r. (płatną do 15.05.2019 roku) należy uiścić za pośrednictwem banku na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty  gotówkowe dokonywane w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach są zwolnione z opłat i prowizji. (Koszty opłat i prowizji pokrywa gmina).

Pozostałe raty podatku będą pobierane przez sołtysa ww. sołectw.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak  


Narodowe Święto Konstytucji

RADA  GMINY  W  DOBRONIU
URZĄD GMINY W DOBRONIU
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
oraz Wójt Gminy Dobroń

mają zaszczyt zaprosić
na gminne uroczystości związane z obchodami

ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Wójt                                           Przewodniczący
Gminy Dobroń                         Rady Gminy w Dobroniu
 /-/Robert Jarzębak                          /-/ Janusz Szerffel

 

Program uroczystości:

3 Maja 2019 r. :

– 810 zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i uczestników uroczystości przed Dobrońskim Centrum Kultury
–  820   przemarsz uczestników obchodów do kościoła parafialnego
–  830   uroczysta msza święta,
– po mszy świętej uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku na placu kościelnym,
– przemarsz na ul W. Witosa,   
– zakończenie uroczystości.