KOMUNIKAT!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 633-83-89,  e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki  i Miasto Łódź
Agrofag: Skrzypionki
Roślina: Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego stwierdzono występowanie skrzypionek.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny.

Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

  • w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw
    na 1 źdźble lub
  • w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków).

Czytaj dalej…


Informacja!

Dobroń, dnia 06.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Dobroniu informuje, że w związku z ostatnimi pożarami lasów na terenie gminy nastąpiła konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody na cele p.poż., co w konsekwencji spowodowało chwilowe przerwy w dostawie wody oraz mogło spowodować zmętnienie wody w sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu jak najszybsze zapewnienie dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu i przepłukanie sieci wodociągowej.

Płukania będą prowadzone w dniach 06 – 07 czerwca br.   

W przypadku utrzymywania się ww. problemów na Państwa przyłączu wodociągowym przez dłuższy czas prosimy o samodzielne przepłukanie przyłącza wodociągowego poprzez odkręcenie kranów i spuszczenie wody z sieci wewnętrznej.

Ewentualne pytania i zgłoszenia można kierować do konserwatorów sieci wodociągowej:

Łubisz Daniel – 507-168-101
Gutowski Tomasz – 797-117-778
Sobieryn Marcin – 501-629-542

Za utrudnienia przepraszamy.