Oferta pracy.

Dobrońskie Centrum Kultury poszukuje:

Specjalisty ds. kulturalno – administracyjnych

Dobrońskie Centrum Kultury zlokalizowane jest przy ul. W. Witosa 1a w Dobroniu, w budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

Jako Specjalista ds. kulturalno – administracyjnych będziesz odpowiedzialna/y między innymi za koordynowanie i nadzorowanie poszczególnych sekcji działających w DCK oraz aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Do zadań i obowiązków na w/w stanowisku w zakresie działalności kulturalnej, należą:

  1. Udział w pracach projektowo – operacyjnych dotyczących kalendarza imprez kulturalnych i innych wydarzeń artystycznych.
  2. Koordynacja planów i projektów poszczególnych sekcji, w tym: plastyki, tańca ludowego, tańca hip-hop, muzyki (chóru i orkiestry), sekcji teatralnej.
  3. Koordynacja działań wymienionych sekcji związanych z realizacją kalendarza imprez.
  4. Nadzorowanie pracy instruktorów zespołów artystycznych.
  5. Przygotowywanie, realizowanie i nadzorowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem jest DCK.
  6. Promocja i upowszechnianie wszelkich wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
  7. Opracowywanie planów pracy placówki, zawierających całość działalności sekcji artystycznych, realizację imprez kulturalno – oświatowych, koncertów, spektakli, galerii, festynów itp.
  8. Koordynacja organizacji własnych konkursów, przeglądów, festiwali, itp.
  9. Nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystywania jej przy organizacji imprez.

Czytaj dalej…