Wniosek na doposażenie sali gimnastycznej i sali fitness w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim

W dniu 31 stycznia br. Gmina Dobroń złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Wniosek obejmuje zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz utworzenie sali fitness w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. Kwota dofinansowania wynosi 100.000,00 zł. Koszt całkowity zadania to 125.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kwiecień 2020 roku.


Wniosek o dotację na drogę.

W dniu 30 stycznia 2020 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Markówce gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 990 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Nowa droga zyska nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych.