PROJEKT ,, PRZEPIS NA OPIEKĘ’’

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60 + i niesamodzielnych, Gmina Dobroń zawarła umowę z ,,HRP Care’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o współpracy w zakresie realizacji Projektu ,,Przepis na Opiekę’’, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatna Teleopaska dla Seniora:

– przycisk SOS – możliwość szybkiego wezwania pomocy,

– monitorowanie tętna i temperatury,

– detektor upadku,

 – możliwość lokalizacji.

Czytaj dalej…