Dofinansowanie dla Gminy Dobroń!

Gmina Dobroń pozyskała 60 tys. zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła”. Otrzymane środki finansowe dają możliwość zakupu 22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby kształcenia zdalnego dla uczniów, którzy takiego sprzętu nie posiadają. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami i uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz realizować podstawę programową.


Komunikat!

Komunikat o wstrzymaniu poboru II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości przez sołtysów.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż nie będzie możliwa zapłata II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Podatek należy zapłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak