12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, który przypada na dzień 12 maja Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak składa wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim wyrazy szczerego uznania i gorące podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie. Życzymy wytrwałości i cierpliwości oraz siły w wypełnianiu codziennej misji. Niech każdy dzień przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego.


Konkurs plastyczny – „Wiosna z mojego okna”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie plastycznym „Wiosna z mojego okna” organizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach akcji #zostańwdomu

Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej płaskiej w formie:

  • rysunku,
  • grafiki,
  • obrazu,
  • collage lub techniki mieszanej

obrazujących budzącą się do życia wiosenną florę i faunę, którą autor pracy obserwuje z okna swojego mieszkania.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym,
  • kategoria II – uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych,
  • kategoria III – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę!

Czytaj dalej: www.wfosigw.lodz.pl/konkurs-plastyczny