Podziękowania dla Grupy Młodzieżowej „Zjawy”

W dniach 16.05 i 30.05 Grupa Młodzieżowa „Zjawy”, działająca przy pabianickim oddziale PTTK, zorganizowała na terenie naszej gminy wielkie sprzątanie śmieci. Młodzież sprzątała okolice Szczerek, zbiornika retencyjnego w Chechle Pierwszym, Wymysłowa Francuskiego i Lasu Pobłociszewskich. Akcję wspierał Urząd Gminy w Dobroniu, który wyposażył zbierających w worki na odpady i zorganizował ich późniejszy odbiór.

Odpadów było naprawdę dużo. Okazuje się niestety, że niektórzy z nas, pomimo dobrze rozwiniętego systemu odbioru odpadów, wciąż wywożą śmieci do lasu.  

Składamy ogromne podziękowania organizatorom i wszystkim uczestnikom akcji za pomysł i zaangażowanie. Wasza pomoc jest nieoceniona. Liczymy, że posprzątane miejsca na długo pozostaną czyste, a Wasza praca zostanie uszanowana zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i turystów odwiedzających te tereny.