Zasady przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych – Dobroń

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Dobroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

ZGŁOSZENIE kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej należy dokonać do dnia 12 czerwca 2020 roku w godz. pracy Urzędu Gminy w Dobroniu tj. do godz. 15.30.    

Zgłoszenie można przesłać e-mailem na adres radagminy@dobron.ug.gov.pl lub w formie skanu.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszenia należy koniecznie przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić je do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, oznaczając kopertę napisem „Zgłoszenie do OKW”. 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem na wskazany e-mail dopuszcza się:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów a nie przez pełnomocnika wyborczego;   
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby zgłaszającej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 6772 130 wew. 122