NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w terminie
 od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dobroń.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Dobroń,
  • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
  • złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe)

Powołanie rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie
od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Dobroniu,
w godzinach pracy urzędu.

Dla gminy Dobroń wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 2 rachmistrzów.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Robert Jarzębak