UWAGA!

Wójt Gminy Dobroń informuje, iż w związku z inwestycją prowadzoną przez PKP S.A., tj. przebudową przejazdu drogowo-kolejowego, w dniach od 09.09.2020 roku od godz. 8:00 do 11.09.2020 roku do godz. 20:00 zostanie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Sienkiewicza – droga powiatowa 4912E.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Szkolną.


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol.

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na

konto PA-CO-BANK PABIANICE

74 8788 0009 0400 2411 2015 0015