Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Torowej  w m. Chechło II (droga gminna nr 108069E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem w dniu 11.09.2020 od godz. 08:00 do dnia 16.09.2020 do godz. 20:00. ul. Torowa Chechło Drugie.


Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Podmiejskiej w Pabianicach (droga gminna nr 108051E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem w dniu 11.09.2020 od godz. 08:00 do dnia 16.09.2020 do godz. 20:00.* ul. Podmiejska


Ważny komunikat!

 

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata III raty podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa (za wyjątkiem Sołectwa Wymysłów).

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).


Trwa Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Powszechny Spis Rolny to badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem telefonicznym w celu przeprowadzenia spisu. Kolejną formą spisu jest spis bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://spisrolny.gov.pl