Życzenia świąteczne!

Drodzy Mieszkańcy,

zbliża się najpiękniejszy czas w roku, kiedy wspólnie z rodziną w ciepłej, radosnej i spokojnej atmosferze zasiadamy do stołu. To czas kiedy wszystkie smutki i troski odchodzą na bok, najważniejsza jest radość płynąca z bycia razem. Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu życzenia:

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych,
w miłości, radości i ciepłej atmosferze.

Niech Świąteczny czas
przyniesie wytchnienie i odpoczynek
od codziennych obowiązków oraz energię
i pomyślność na nadchodzący Nowy Rok.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Dobroniu


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 26 listopada 2020 r. uchwały nr XXI/170/20 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 58,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Czytaj dalej…