Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy sali gimnastycznej w Mogilnie

16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona firma MRS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 61,86 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że ponad 4 mln. zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy tutaj.